Je plaatst een artikel of publireportage in een vakblad.
Je laat een website of webshop ontwerpen.
Je stelt een brochure samen voor een beurs.
Je werkt de onderwerpen voor je online nieuwsbrief of bedrijfsblog uit.

Slechts enkele voorbeelden waarbij je nood hebt aan een sterke tekst. Een tekst die informeert, verrast, amuseert, uitnodigt, overtuigt of zelfs verkoopt. Een goede inhoud is dus minstens zo belangrijk als een mooi design.

Maar tijdens een eerste poging tot schrijven, blijkt deze opdracht vaak moeilijker dan gedacht. De verzameling proppen papier begint te lijken op de Mount Everest en de delete-knop op je toetsenbord draait overuren.

Een idee goed op papier krijgen, vereist namelijk meer vaardigheden dan enkel het schrijven op zich. Je dient tenslotte rekening te houden met allerlei factoren die je tekst compleet maken. Het juiste woordgebruik en de passende schrijfstijl, maar ook het lezersprofiel en de context spelen een belangrijke rol. Het gaat niet enkel om wát je zegt, maar vooral hoe je het zegt.

In een tijdperk waarin we overladen worden met informatie, is het des te belangrijker dat je boodschap duidelijk overkomt. Want duidelijke communicatie is wel zo leuk!

Meer dan genoeg redenen dus om de hulp van een copywriter in te schakelen.